top of page
Home: Product
hs.jpg

Home Safety

ชุดอุปกรณ์ IoT Sensor
เพื่อขอความช่วยเหลือและติดตามค่าสุขภาพ

Base Unit no bg_edit.png

ตัวรับสัญญาณฉุกเฉิน (Emergency Base Unit)

ตัวรับสัญญาณจากอุปกรณ์เซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพต่างๆ

ส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับ Cloud Platform ผ่าน 3G หรือ LTE

emergency-button.png

ปุ่มกดฉุกเฉิน
(Emergency Button)

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือที่ติดตั้งบริเวณผนังของห้องที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ห้องน้ำ โดยจะส่งสัญญาณไปที่ Emergency Base Unit เพื่อทำการโทรออกไปยังเบอร์ที่ตั้งไว้ รวมถึง Cloud Platform โดยกดปุ่ม Emergency สีแดงค้างไว้ 3 วินาที เพื่อขอความช่วยเหลือ และสามารถยกเลิกการขอความช่วยเหลือได้โดยกดที่ปุ่ม Cancel

สั่งซื้อสินค้า

CVD LOGO MINI.jpg
SCG HOME MINI.jpg

ช่องทางออนไลน์ ชีวิตดี บาย เอสซีจี

ช่องทางออนไลน์  เอสซีจี โฮม

Extra Options
สำหรับงานโครงการ

3.png

เซนเซอร์จับการเปิด-ปิด
(Door Sensor)

ใช้ติดกับประตู เพื่อติดตามการเปิดปิด

สามารถประยุกต์ใช้ติดกับกล่องยา

เพื่อติดตามว่าผู้สูงอายุทานยาตามกำหนดหรือไม่

4.png

เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว (Activity Detector)

ติดตั้งในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น หรือห้องอื่นๆ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหวจากเซนเซอร์ โดยไม่มีการจับภาพนิ่ง หรือวิดีโอใดๆ ทำให้ผู้ที่อยู่ในห้องไม่รู้สึกว่าถูกรุกล่ำความเป็นส่วนตัว (Non - Intrusive, Passive Infrared Motion Sensors)

อุปกรณ์เซนเซอร์และตัวรับสัญญาณ

จะถูกติดตั้งในห้องต่างๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ และห้องนอน ส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับ Cloud Platform  เพื่อประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย ทำให้รู้ได้ว่าผู้สูงอายุที่อยู่บ้านนั้นยังใช้ชีวิตปกติและปลอดภัย  ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับ  การใช้ห้องน้ำ  ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำ รวมถึงการขอความช่วยเหลือ (SOS Alarm)

Screen Shot 2562-04-02 at 15.38.48 copy.
new-aw2.jpg

 ลดความกังวลใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว

Icon docare-01.png

ไร้สาย ไม่มีกล้อง

ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว

เทคโนโลยีใหม่ ติดตั้งง่าย ไร้สาย

ไม่มีกล้องไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว

Icon docare-02.png

แจ้งเตือนทันที

เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

รู้เหตุการณ์ได้ไว ด้วยเซนเซอร์

แจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ

Icon docare-04.png

Care Center

รับเรื่องและประสานงานทันท่วงที

ในการให้ความช่วยเหลือ

รวมถึงการให้คำปรึกษาในเบื้องต้น

Icon docare-05.png

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และทีมรถพยาบาล เฝ้าระวัง พร้อมเข้าช่วยเหลือทันท่วงที

ตลอด 24 ชั่วโมง

Icon docare-03.png

ติดตามสถานะและสุขภาพเบื้องต้น

ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

ครอบครัวสามารถติดตามสถานะและสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุได้ ทั้งในสถานการณ์ปกติและเวลาฉุกเฉิน ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

การตอบสนองของระบบเมื่อเกิดเหตุ

Icon docare-01.png
อุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น

    ตัวรับสัญญาณ​ฉุกเฉิน (Emergency Base Unit) สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจสุขภาพชั้นนำในตลาดได้ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นจาก Vital Signs ประกอบด้วย อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับออกซิเจนในเลือดที่เชื่อมต่อกับ Cloud Platform เพื่อส่งไปเก็บเป็นข้อมูลในการเรียกดูผลย้อนหลังและแนวโน้มของค่าอีกด้วย

 

  นอกจากนี้ระบบยังสามารถส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบในการให้การดูแลและให้คำปรึกษาโดยแพทย์ ผ่านการ Tele Consultation ซึ่งสามารถทำให้การพบแพทย์ทำได้จากที่บ้าน เพียงแค่กดปุ่มโทรปรึกษาอาการกับแพทย์แบบ Online แพทย์ก็จะสามารถเห็นข้อมูล Vital Signs ต่างๆ ทำให้การดูแลรักษารูปแบบ Virtual Hospital มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Icon docare-04.png
Emergency Service

      ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และทีมรถพยาบาลมืออาชีพ คอยเฝ้าระวัง และพร้อมเข้าช่วยเหลือทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง

Icon docare-02.png
Care Center 24 ชั่วโมง

     ข้อมูลจากอุปกรณ์เซนเซอร์จะถูกส่งสัญญาณเชื่อมต่อไปยัง Care Center ซึ่งดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง คอยให้คำปรึกษาในเบื้องต้น และดูแลรับเรื่อง  รวมถึงประสานงานในการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Icon docare-05.png
เว็บไซต์ และโมบายแอปพลิเคชัน

      ระบบจะเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และแสดงผลทันที ผ่านหน้าจอออนไลน์ บนเว็บไซต์ และโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ทำให้สามารถติดตามรายงานกิจกรรมประจำวันภายในบ้าน ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น และแจ้งเตือนเหตุการณ์ของคนที่คุณรัก พร้อมการส่ง SMS ถึงครอบครัว นอกจากนี้ ยังสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง และติดต่อเพื่อปรึกษาแพทย์บนระบบ Virtual Hospital ของโรงพยาบาลสมิติเวชได้อีกด้วย

bottom of page